Share

Sportski centar Jalžabet

SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR U JALŽABETU

LOKACIJA: JALŽABET
INVESTITOR: OPĆINA JALŽABET
PROJEKT: 2012. godina
REALIZACIJA: 2013. godina
BRUTO POVRŠINA: 740+13,500m2