Share

REFERENCE

REFERENCE

Investitor Zgrada Površina [m2]
1. Općina Gornji Kneginec Dječji vrtić Bubamara 2.115
2. Centar Škudar d.o.o. Pekara srednjeg kapaciteta - do 4000kg/dan 975
3. Inox centar Hoegger d.o.o. Proizvodna 3.540
4. Plin Konjšćina d.o.o Poslovna 760
5. Principium d.o.o. Proizvodno – skladišna 1.275
6. Opća bolnica Varaždin Parterno uređenje i odvodnja ceste 960 + 410m
7. Općina Petrijanec Rekonstrukcija stare škole 505
8. Općina Jalžabet Sportsko – rekreacijski centar, sportski tereni, stadion 740 + 13.500
9. Frasson d.o.o. Proizvodno skladišna 1.005 + 1.100
10. Općina Novi Golubovec Društveni dom –rekonstrukcija u multimedijski centar 560
11. Općina Ljubešćica Protupožarni centar 530
12. Općina Jalžabet Društveni dom –rekonstrukcija i prenamjena u multimedijski centar 570
13. Wenker-Križanec d.o.o. Proizvodno poslovna 780
14. Veterinarska stanica Varaždin Poslovna, rekonstrukcija 480
15. Petrochem d.o.o. Gospodarsko – proizvodno – poslovna 680
16. Magma d.o.o. Stambeno poslovna 950
17. Općina Novi Golubovec Vatrogasni dom 270
18. Omnia d.o.o. Ugostiteljski objekt - hotel 4* 5.575
19. Autosalon Nissan Poslovno uslužna 620
20. Veterinarska stanica Varaždin Proizvodna - farma svinja 5.800
21. Termosistem d.o.o. Poslovno proizvodna 405
22. Općina Jalžabet Dječji vrtić 640
23. Općina Petrijanec Turističko informativni centar 220
23. Portal d.o.o. Gospodarska zgrada 380
24. Omnia d.o.o. Poslovno uslužna, benzinska postaja 640
25. Pap-promet d.o.o. Gospodarsko, poslovna, proizvodna 1.060
26. Meteor grupa d.o.o. Skladišno poslovna 4.800
27. Općina Gornji Kneginec Dječji vrtić Lužan 565
28. Knegingrad d.o.o. Poslovna, trgovina građevnog materijala 470
29. Šljunčara-betonara Turnišće d.o.o. Poslovna - betonara sa pratećim sadržajima 465
30. Nadbiskupija Varaždinska, Golubovec Kapela sv. Barbare 230
31. Glaž d.o.o. Poslovno proizvodna sa skladištenjem IZO i ostalog stakla 1.100
32. Kerobenz d.o.o. Poslovna, benzinska postaja s pratećim sadržajima 460
33. Općina Gornji Kneginec Sortirnica sa reciklažnim dvorištem 1.800
34. Nika konstrukcije d.o.o. Poslovno proizvona - proizvodnja metalne galanterije 400
35. Horvat interijeri d.o.o. Poslovno skladišna 960
36. RKT Župa Margečan Sakralna građevina - kapela 260
37. Meteor grupa d.o.o. Poslovno proizvodna - bravarska radionica 2.300
38. Općina Jalžabet Dječji vrtić Jalžabet 640
39. Segment d.o.o. Proizvodno skladišna sa aneksom 1.300
40. Zrinski d.o.o. Poslovno proizvodna 1.800
41. Općina Gornji Kneginec Reciklažno dvorište 775
42. ELMAG HSE d.o.o. Poslovno proizvodna 2.550
43. Meteor grupa d.o.o. Poslovno proizvodna 1.150
44. Strela d.o.o. Poslovna sa skladištem građevnog materijala 1.200
45. Pilana Škrobar Nadstrešnica poljoprivrednih strojeva 400
46. Fidos d.o.o. Poslovno-stambena zgrada i skladište 630
47. Sunce moje malo d.o.o. Dječji vrtić 520
48. Pilana Vincek Proizvodna zgrada. 1.450
49. Novokom d.o.o. Nadstrešnica gradske tržnice 180

Uz gornji popis odradili smo i do 240 manjih projekata za individualne kupce i poslovne subjekte